26. helmikuuta 2017

EU:n sosiaalinen markkinatalous


Englannin kielen sekä brittiläisen median kautta saarivaltion keskustelu Euroopan unionista vaikuttaa laajasti sekä Euroopassa että Amerikassa,  innoittaen lähinnä hajautus- ja jarrutusliikkeitä.  

Toki Britanniasta löytyy myös laadukkaita tiedotusvälineitä, huippuyliopistoja, päteviä tutkijoita ja osaavia ajatuspajoja. Kiitollisena monista hyvistä raporteista mainitsisin mielelläni tässä yhteydessä ylähuoneen EU-valiokunnan, vaikka olen joutunut miettimään lordienkin suhtautumista Euroopan unionin tavoitteisiin ja sisämarkkinoihin.    


Sosiaalinen markkinatalous

Kun Ison-Britannian parlamentin ylähuoneen EU-valiokunta - Twitterissä @LordsEUCom - tarkasteli Lissabonin sopimuksen tuomia muutoksia Euroopan unionin tavoitteisiin, mietinnössä mainittiin uutuuksina “erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous” sekä tehtävä “edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista suojelua”, mutta tätä syvällisemmin aiheesta ei keskusteltu raportissa House of Lords, European Union Committee; 10th Report of the Session 2007-08 :  The Treaty of Lisbon: an impact assessment; Volume I: Report; HL Paper 62-I (julkaistu 13. maaliskuuta 2008; sivu 22):  

2.16. The statement of objectives in Article 3 TEU replaces the one found in the current TEU. While the new statement covers much of the same ground, the formulation of the objectives differs from the present provisions, and some objectives are removed and some are added, such as references to the development of “a highly competitive social market economy” and to promoting “social justice and protection”. The differences are likely to have some effect on the way in which other provisions of the Treaties are interpreted, not only by the European Court of Justice but also by the other institutions when undertaking their tasks. In certain cases, notably Article 352 TFEU (the revised version of the current Article 308 TEC, sometimes known as the “flexibility clause”, considered further in Chapter 11), the statement of objectives will be directly relevant to the scope of Treaty provisions. In other cases the effects of the change will be felt only at the margins, in particular, to resolve uncertainty in interpretation of other Treaty provisions. Whether the changes will mean that proposals that would not be made under the existing Treaties will be brought forward, or that potential proposals will not emerge, remains to be seen.

Problematisoimatta sen koommin näitä unionin päämääriä koskevia muutoksia, EU-valiokunta päätyi sisämarkkinoiden osalta myös sosiaalisia tavoitteita vähättelevään yleistoteamukseen (s. 224):

9.50. The impact of the Treaty of Lisbon on the Single Market will be limited.  

Lissabonin sopimuksen myötä SEU-sopimuksen 3 artiklan 3 kohtaan Euroopan unionin toimintaa ohjaaviksi tavoitteiksi on siis kirjattu muun muassa “erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous” sekä velvoite “edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista suojelua”:    

3. Unioni toteuttaa sisämarkkinat. Se pyrkii Euroopan kestävään kehitykseen, jonka perustana ovat tasapainoinen talouskasvu ja hintavakaus, täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous sekä korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun parantaminen. Se edistää tieteellistä ja teknistä kehitystä.

Unioni torjuu sosiaalista syrjäytymistä ja syrjintää sekä edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista suojelua, naisten ja miesten tasa-arvoa, sukupolvien välistä yhteisvastuuta ja lapsen oikeuksien suojelua.

Unioni edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta sekä jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta.

Unioni kunnioittaa kulttuuriensa ja kieltensä rikkautta ja monimuotoisuutta sekä huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kehittämisestä.

Yleisesti sovellettavien (horisontaalisten) säännösten joukosta on tässä yhteydessä syytä nostaa esille niin sanottu sosiaalilauseke, SEUT-sopimuksen 9 artikla:

9 artikla

Unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset.

Mielestäni EU:n uusilla tavoitteilla on ohjaavaa arvoa, jota ei pidä väheksyä.


Ralf Grahn

Ei kommentteja: